Tire waste - plastic waste is an ecological and economic resource!

 

 

      

 

Business success: electricity generated from tire oil fuel powered by a diesel engine

 

We help people, create energy and jobs while building amazing ROI

Energy is becoming more expensive, while the number of waste tires / plastic is increasing

 

Tire distillation is a process in which the rubber in used tires is broken down into its components during a heating and distillation process. The resulting products can contain various types of oils, gases, and solids that can be used as fuels, chemicals, and other industrial materials. This process is used as a way to recycle and reposition used tires, which can be a significant environmental problem if not properly disposed of. It is important to note that the tire distillation process does not have its own environmental drawbacks, such as the emission of pollutants from burning tires.

 

 

Self-sufficient system in electricity and heat energy

 

-- The waste tire, waste plastic and RDF is gasified,

-- the high-temperature gas is burned with the oxygen in the air,

-- the vapors produced are condensed to diesel and oil,

-- the coke (BBQ) produced is briquetted.

 

About me

 

 

Jozsef Nagy

System and its equipment designer

email: gumienergia@gmail.com

tel: +3630 128 9381

 

Tireplastic (PET, PE, PP, PS) gasifier - carbonizer - fuel distiller

 

Our novelty® is an energy unit that produces heat and electricity during gasification and distillation, for instances from 100 kg/h of waste tires produces 140 kWel of electricíty and 560 kWth of heating energy. A great business opportunity for tire repair shops and car repair shops! Heat and electricity energy from locally produced from waste tires.

 

We are a manufacturer of machines for the utilization of waste tires and waste plastics into electricity. The machines and equipment are of excellent quality, serviced and manufactured individually. If you want to produce cooking coal, diesel and electricity from used tires in your country, then we are the solution when 1 ton of waste tires can produce 300 kg of coal and ~2MWh of electricity or 400 liters of diesel. 100 pcs of car tires equivalent in calorific value of ~980 m3 natural gas or ~2,5 tons of firewood.

 

Waste tire and wate plastic gasification - distillation unit

The price of the production documentation is EUR 25,000

 

    

 

Brief description of technology

 

In the case of tires, we stack 3 of them together using a pneumatic press, in the case of plastic waste, they are baled. Stacked tires and bales of plastic waste are pushed into the reactor by attaching them to the forks of a forklift. After loading, the reactor door is closed so that the heating can be started. The heating material can be the generated fuels (fuel oil, gas, coke, wood waste). After starting the heating, the generation of gas and steam starts above 100 in the space closed from the oxygen of the air up to the required end temperature of 460. The vapors leaving the reactor are condensed into liquid at different temperatures at the boiling point of the desired fraction. We heat the reactor with the gases produced in the reactor in a so-called fire basket mixer with supporting gas or oil burner. External fuel is required when the heating is first started, after which it is already self-sustaining in terms of energy from the generated gases and coal dust.

 

The main parts of the still:

 

 • Press table press for stacking tires
 • Reactor with firebox (natural gas - PB or oil burner 10 kW)
 • Condensers for separating diesel and heating oils
 • Heat exchangers for cooling the condensers with a cooling tower
 • Fans (flue gas extractor, firebox blower, cooling tower, heat exchangers)
 • Briquetting extruder with mixer mixing coke powder with starch
 • Flue gas treatment unit (injection of dolomite bed, milk of lime and urea solution)
 • Electrical control cabinet (Siemens plc, thermo controller, frequency converter, etc.)

 

Yields from wastes

 

 1. 30 tons waste tires

 

·        10,000 liters of diesel, kerosene, gasoline

·        1,500 liters of light heating oil

·        1,500 liters of heavy oil is a very good fuel, calorific value 44 MJ/kg

·        10,000 kg of barbecue coal 30 MJ/kg

·        4,000 kg of steel wire

 

 1. 15 tons waste plastic

 

·     10,000 liters of diesel, kerosene, gasoline

·     1,500 liters of heating oil

·     1,500 liters of heavy oil is a very good fuel, calorific value 44 MJ/kg

·     1,000 kg of barbecue coal 30 MJ/kg

 

 1.  PET (polietilen-tereftalat) 97% Syngas (27 MJ/Nm3)

 

Tire and plastic distillation for GENSET and diesel car fuel

 

 

 

  

 

Production 1 pc waste tire of 4-liter diesel + 3.5 kg of BBQ coke

 

Renewable energy from waste tires in electricity and heating energy

 

Our technology enables the use of our organic waste as material.

 

 • The breakdown of the heat in the material (components) of our organic waste takes place in an oxygen-free atmosphere, which is environmentally friendly technology, because it is not incineration, but dry distillation in an oxygen-free vacuum space at temperature. 200℃ to 700℃. With our process, the status of waste ceases, and the material of is transformed into many products, such as e.g. diesel, gasoline, heating oil, clean coal, etc.

 

 • The resulting product gas and the diesel separated in the fractionated condensate can be used directly as fuel in electricity production. The vapors are also condensed into diesel oil suitable for diesel engine fuel, while the resulting gases are used as gas engine fuel and electricity is generated by the electric generators they drive.

 

 • On-site processing of our locally generated waste is an environmental advantage in reducing the environmental burden caused by unnecessary transport. In contrast to the current collection practice, the unnecessary national back-and-forth transportation with the significant environmental and vital air pollution caused by the diesel transport vehicles.

 

 

Gumiabroncshulladék – a műanyaghulladék ökológiai és gazdasági erőforrás!

 

 

Üzleti siker a dízelmotorral hajtott gumiabroncsolaj-üzemanyagból termelt villamos energia

 

 

 

Nagy József

 

Berendezések – rendszer tervezője

Gépgyártás technológus – mechatronikus

Műszerészmester

 

email: gumienergia@gmail.com

tel: +3630 128 9381

 

Pirolízis – gázosítás – szenesítésről röviden

 

Technológiánk a szerves hulladékaink anyagában történő hasznosítását teszi lehetővé.

 

 • A szerves hulladékaink anyagában (összetevőire) hő bontása oxigénmentes légtérben történik, ami egy környezetbarát technológia, ugyanis nem égetésről, hanem oxigénmentes vákuum térben, 200℃ – 700℃ hőmérsékleten történő száraz desztillációról van szó. Eljárásunkkal a hulladék státusza megszűnik, anyagában számos termékekké, mint pl. a gázolaj, a benzin, a fűtőolaj, a tisztaszén, stb. konvertálódnak.

 

 • A keletkezett termékgáz és a frakcionált kondenzátumban leválasztott gázolaj közvetlenül felhasználható a villamos energia termelésében üzemanyagként. A gőzök kondenzálódnak gázolajjá is, ami gázolaj alkalmas a diesel motor üzemanyagának, a keletkezett gázok viszont a gázmotor üzemanyagának, s a velük hajtottan villamos generátorokkal a villamos energia termelése.

 

 • Környezetvédelmi előny a helyben keletkezett hulladékaink helyben történő feldolgozása a szükségtelen szállításokból adódó környezetterhelés csökkentésében. a jelenlegi begyűjtési gyakorlattal szemben az országos ide – oda kényszerű szállítgatásainak szükségtelensége a szállító diesel gépjárművek okozta jelentős mértékű környezet és az éltető levegőnk beszennyezésével.

 

Gumihulladékból nyert diesel hasznosíthatóságról egy videóval

 

 

 

  

 

10 kg gumiabroncsból keletkezik 4-liter diesel és 3.5 kg grillszén

 

Alkalmazott technológiánkról…  

 

 -- A gumiabroncsot, műanyagot és az RDF-et elgázosítjuk,

-- tökéletes égés létrehozása a magas hőmérsékletű gáz a levegő oxigénjével,

-- a keletkező gőzöket gázolajra és fűtőolajra kondenzáljuk,

-- a keletkezett koksz tüzelőanyagot brikettáljuk.

 

Gumiabroncs és műanyag hulladék lepárlása GENSET meghajtására alkalmas gázolaj üzemanyagra

 

A gumiabroncs-desztilláció olyan eljárás, amelynek során a használt gumiabroncsokban lévő gumit hevítési és desztillációs folyamat során alkotóelemeire bontjuk. A kapott termékek különféle típusú olajokat, gázokat és szilárd anyagokat tartalmazhatnak, amelyek üzemanyagként, vegyi anyagként és más ipari anyagként használhatók. Ezt a folyamatot a használt gumiabroncsok újrahasznosításának és újrapozícionálásának módjaként használják, ami jelentős környezeti problémát jelenthet, ha nem megfelelően ártalmatlanítják őket. Fontos megjegyezni, hogy a gumiabroncs-desztilláció folyamata nem rendelkezik saját környezeti hátrányokkal, mint például a gumiabroncsok égéséből származó szennyező anyagok kibocsátása.

 

135 kg/óra gumiabroncs vagy 55 kg/óra PE, PP, PS műanyag hulladék lepárlásából keletkezik 40 – 45 liter/óra gázolaj, ami mennyiség elegendő egy 150kW –os diesel – villamos generátor meghajtására. Az áramtermelés diesel motor hulladék hői (150kW kipufogó 500℃ + 150kW motortest 80℃) valamint a gázosító 300kWth (~60m3 /óra földgáz egyenérték) hulladék hője a fűtésben kerülnek hasznosításra, ami hő még tovább hasznosítható ~30kW villamos energiatermelésre egy ORC berendezéssel, így összesen ~180kW együttes elektromos összteljesítményre.

 

Gumiabroncs hulladék elgázosító – lepárló egység

A gázosító – lepárló gyártási dokumentáció ára 25.000 EUR

 

    

 

Jövedéki biztosíték – jövedéki adó Magyarországon

 

A jövedéki biztosíték alapját nem képezi a saját előállításban termelt adóköteles jövedéki termék, megnyitva a lehetőségeket a kisebb, kevéssé tőkeerős vállalkozások előtt is a jövedéki termékek előállítását” Az általános szabályokon túlmenően mentesül az adófizetési kötelezettség alól az energia termék előállításához kapcsolódó célra valamint a kapcsolt hő- és villamos energia, valamint lakossági energiafogyasztónak szolgáltatott hő (ideértve a központi fűtésről és melegvíz-szolgáltatásról szóló kormányrendelet szerinti központi fűtést és a meleg víz szolgáltatást) előállítása céljára.

 

Szenesítő – elgázosító reaktor

A gyártási dokumentáció ára 2.500 EUR

 

 

 

 

Gumiabroncs 30 tonna mennyiségből

 

 • 10 000 liter diesel, kerozin, benzin
 • 1 500 liter könnyű fűtőolaj
 • 1 500 liter nehézolaj nagyon jó fűtőanyag, fűtőértéke 44 MJ/kg
 • 10 000 kg grillszén 30 MJ/kg
 • 4 000 kg acéldrót

 

Műanyaghulladék 15 tonna mennyiségből

 

 • 10 000 liter diesel, kerozin, benzin
 • 1 500 liter fűtőolaj
 • 1 500 liter nehézolaj nagyon jó fűtőanyag, fűtőértéke 44 MJ/kg
 • 1 000 kg grillszén 30 MJ/kg

 

PET (polietilén-tereftalát)  97% Syngas (27 MJ/Nm3)

 

 

Autószerelő – gumis szervizek, fóliasátrak villamos és hőenergia ellátása

100 db 16’-os gumiabroncs (1000kg) fűtőértéke egyenlő 980m3 földgázzal vagy 2.500kg tűzifával

2MWh elektromos áram + 4MWh hőenergia 80℃ – 500℃ hőmérsékleten

A gyártási dokumentáció ára 2.500 EUR

 

 

 • Gázosító térben a gumiabroncs pirolitikusan bomlik hidrogén és szénmonoxid gázokra. Itt oxigénszegény környezetet tartunk fenn az elsődleges reakciótérben. CO2 a redukciója CO -ra az izzó szénrétegen történik, ahol még, a redukáló izzó szénrétegben a legtöbb kén olvadtan, 900℃ felett reakcióba lép  a gumiabroncs acéldrótjaival, ahol először vas(III) -szulfid (Fe2S3) keletkezik, majd ez azonnal vas(II) -szulfiddá (pirit vasérc)  redukálódik. Tűztérben történik a teljes oxidáció ~1300℃ feletti hőmérsékleten, a gázosító térben keletezett szintetikus gázhoz bekevert szekunder levegő oxigénjével.

 

 • Környezetvédelem, a távozó színtelen – szagtalan füstgáz káros anyag összetevőinek koncentrációi az EU 2000/76/EC direktíváinak megfelelnek, jelentős mértékben a megengedett felső határérték alattiak. A kazánhoz illesztett abszorberben a maradék kén tartalmat eladható gipszként (CaSO4) fogjuk meg. A tűztérbe történik a karbamid vizes oldatának (Ad-Blue) beadagolása a NOx redukciójára. A keletkezett salak vízben oldhatatlan, így lerakható.

 

 • Anyagmérleg, pl. 250kWth hő teljesítményhez szükséges gumiabroncs hulladék mennyisége 40 kg/óra. A keletkezett salak mennyisége 6 kg/óra, valamint még 5 kg/óra kiégett acéldrót (az acéldrót a gumitól tisztán haszonvasként kohósításra átadható)

 

Gumi grill-koksz, mint tiszta szén gumiabroncsból

 

A konverzióban keletkezett grillkoksz megfelel a szilárd tüzelőanyag szabványnak. A grillkoksz fűtőértéke 30MJ/kg, kéntartalma 0,8%. Az un. „tiszta szén” (grillszén) csak izzik, nincs kormos füstje – lángja. Az un. „tiszta szén” az oxigénmentes térben történő száraz desztillációkor keletkezik, aminek elégetésekor a légkörbe kijutó káros anyagok mennyisége a töredékére csökken, mivel a szennyezők döntő része már a desztilláció kondenzátumában leválasztásra került. További környezetvédelmi előny a helyi energiatermelés a környezetterhelésében a jelenlegi begyűjtési gyakorlattal szemben a gumiabroncsok országos ide – oda kényszerű szállítgatásainak szükségtelensége a szállító diesel gépjárművek okozta jelentős mértékű környezet és az éltető levegőnk beszennyezésével.

 

„Gumi grill-koksz” állaga szenesítéskor

 

 

„Gumi grill-koksz” – 30MJ/kg – csak izzik, s nem füstöl!

 

    

 

 

A „gumi grill-koksz” (tiszta szén) csak izzik, nincs kormos füstje – lángja, mint a fenti fotón is látható. A „tiszta szén” az oxigénmentes térben történő száraz desztillációkor keletkezik, aminek elégetésekor a légkörbe kijutó káros anyagok mennyisége a töredékére csökken, mivel a szennyezők döntő része már a desztilláció kondenzátumában leválasztásra került.

 

 

Gumiabroncs, PET, PE, PP, PS szenesítő – lepárló 600kg/óra

A gyártási dokumentáció ára 15.000 EUR

 

 

 

 

 

Gumiabroncs, PET, PE, PP, PS szenesítő – lepárló 200kg/óra

A gyártási dokumentáció ára 5.000 EUR

 

 

 

Autógumi aprító 17 kNm

A gyártási dokumentáció ára 5.000 EUR

 

 

 

 

 

Aprítás előnyeiről röviden…

 

·        A lecserélt abroncsok tárolási helyigénye – szállítási térfogata a tizedére csökken

·        A gumiban lévő acéldrótokat könnyen vágja a gigantikus 25 tonna nyíróerejével

·        Gép alapterület szüksége 1,4 x 0,8m raklap méretére, kisemelős mozgathatóságra

·        Shredder utánfutóra is tehető, áramellátása 230V 16A elektromos hosszabbítóval

 

 

 

 

 

Mikrohullámú plazma a termékgázok és füstgázok ionizálásához, termikus lebontáshoz

 

A „plazma kátránybontó” egy olyan speciális reaktor, amelyben a plazmaképző gáz valójában szintézisgáz, amely ionizálva magas hőmérsékletű mezőt (1500–4000 °C) képez, amely hatékonyan lebontja az összes összetett vegyületet (gyanták, aromás molekulák, kátrányok, stb.). Technológiánk a mikrohullámú plazma alapvető tulajdonságaira épül, amelyek lehetővé teszik a gáznemű összetevőik lebontásának igen hatékony hatását.  A mikrohullámú plazma használata 2500 ℃ körüli átlagos üzemi hőmérséklet elérését teszi lehetővé. Ebben az esetben a különböző anyagok fűtési sebessége a reaktorban 100-1000 °C/s. 

 

Vízgőz mikrohullámú plazmáról röviden…

 

A nem termikus vízgőz plazma gyengén ionizált plazma, amely szobahőmérsékleten is képes működni légköri nyomáson, miközben továbbra is rendkívül aktív részecskéket és elektronokat termel. Az elektronikus energia jól működik a molekuláris és atomi részecskék gerjesztésében és a vegyi anyag kötések bontásában, így a nem termikus plazmát széles körben használják különféle alkalmazásokban. A vízgőz plazma kizárólag hidrogénből és oxigénből áll; mindkét komponens aktív reagens, amely oxidációs-redukciós reakciókban vesz részt. Nincs ballaszt, mint például a légplazma nitrogénje, ahol a százalékos aránya 78%.

 

A klórtartalmú anyagokkal való reakció során a vízgőz-plazma nem termel dioxint, amely az egyik legmérgezőbb anyag. A gőzplazma gázosítása során keletkező füstgázok nem tartalmaznak nitrogén-oxidokat. Vízgőz plazmareaktorok fő előnye, hogy a gőzplazmában, a plazmareaktorban, a gázosítóban és a plazma utóégető kamrában nincs nitrogén, így nincsen nitrogén-dioxid (NO2) és nitrogén-oxidok (NOx) sem. Gőzplazmával a reakciótérbe szállított hidrogén lassítja a gáznemű kén, a foszfor és a szabad klórképződés reakcióit, azaz az ilyen gázokat, amelyeket nehéz eltávolítani a gáztisztító egységben.

 

>1400 °C hőmérséklet tüzelőanyagok nélkül

 

 

 

Hulladékkezelők és a hulladékgazdálkodók felé a technológia ajánlatunk

 

A hulladék kezeléséből – válogatásakor keletkezett hulladékaink hasznosításának lehetőségei

 

A hulladékaink feldolgozásakor keletkező a „hulladékaink hulladékai” eddig feldolgozhatatlan törmelék, egymásba olvadt – ragadtak, iszap, stb. lerakásra kerülnek Tadzs Mahal méretű „energia hegyeket” alkotva. Az alábbiak szerinti eljárásunkkal az eddig lerakásra került hulladékaink további hasznosító bontása – konverziója termékben lehetséges a technológiánkból adódóan anyagában vagy/és energiahordozókban.

 

 • Elektronikai hulladék, NYÁK, műanyag hulladék fémmel, stb. amiket csak a szenesítést követően lehetséges biztonságosan kohósítani a színesfém – nemesfém tartalmát. A keletkezett színesfém – nemesfém ötvözet nagy tisztaságú 99.99% ötvöző fémjeire (arany, palládium, ezüst, réz, alumínium, ón, ólom, stb.) bontható villamos és hőenergiában önfenntartóan módon (műanyag részéből a hőbontásakor keletkezett gáz, koksz és az un. pirolitikus olaj energiahordózókból nyerten) emisszióban a környezetvédelmi határértékein belül. A kohósítás előtti szenesítés a környezetvédelmi engedélyezést könnyíti az emisszió határértékeiben, mivel a szenesítéskor a szerves és szervetlen kondenzátumában / kondenzátumával kiszűrjük azokat a szennyező összetevőket, ami a szenesítés nélkül kimenne a kohó kéményén. (a kondenzátummal történő szűrés a füstgáz előszűrőjeként hasznosul) 

 

  

 

 • PET feldolgozásakor keletkezett címke, kupak, törmelék és iszap 90% feletti mértékben gázosítható. A keletkezett magas fűtőértékű gázból lehet fűteni és/vagy villamos energiát termelni, a feldolgozó üzemet villamos és hőenergiában önellátóvá tenni, az eddigi hulladék lerakás a szállításaival költségei helyett.

 

 • Gumiszigetelésű kábelhulladék esetében a kábel költséges aprítása – nyúzása nem szükséges, mivel a kábelt darabolva vagy feltekercselt berakásával az oxigénmentes környezetben szenesítjük. A szenesítéskor a gumiból keletkezett pirolitikusan keletkezett kokszot porítjuk, kivetten brikettáljuk, míg az oxidmentes fém tiszta rezet, alumíniumot, acél drótot összetömörítjük, préseljük, s így már a fémre tapadt gumi szennyeződésmentesen kohósításra alkalmassá téve.

 

 • Gumiabroncs, nem megoldott az újrahasznosítása. A jelenlegi gyakorlat: az autószervizek, a gumisok az autó tulajdonosoktól az otthagyásért abroncsokként 500 – 2000 Ft/db árat kérnek, vagy az autótulajdonosok viszik magukkal a szervizből a házuk kertjébe, a telkükre a majd jó lesz valamire. A szenesítéskor a gumiból keletkezett olaj kondenzátumot frakcionáljuk a kívánt minőségre, a pirolitikusan keletkezett kokszot porítjuk, kivetten brikettáljuk, míg az oxidmentes fémtiszta acél drótot összetömörítjük, préseljük, kohósításra – így már a fémre tapadt gumiszennyeződéstől már mentesen – alkalmassá téve.

 

Magyarországon a keletkezett gumiabroncs hulladék 60.000 tonna/év, ami 10%-ból gumiból gumimorzsát őrölnek közel a veszteség határán (ui. a gumimorzsa eladási ára 2020. áron: 40 – 80 Ft/kg) Egyébként a gumimorzsából készült termékekről (járda és térburkolatok) idővel lekopik a festék (mivel nem anyagában színezett) és a napsugárzás UV sugárzása is pár éven belül a ragasztó anyagot bontva, a gumi termék szálló porként a szélre bízottan terül szét a környezetünkben, a szálló por az éltető levegőnket is szennyezve.

 

 • Tetra Pak hasznosítás a bontásából („vizes” „termikus”) nyert termékek felsorolása:

 

·        Papír 45 – 55%  alu. és PE fóliamentes (papírpép és aktív szén)

·        Etilén fólia 20%, amiből (1kg fóliából 1liter olaj) keletkező fűtőolaj

·        Alumínium fólia 5% fémtisztán

 

 • Fahulladékaink hasznosíthatóak energia hordózóként, „vörös szénné vagy grill szénné” brikettálva tüzelőanyagként. Szenesítésre nem kell fűrészporrá őrölni a rozsdás szögeikkel a szennyezett (fertőzött?) fahulladékot, ugyanis s a rozsdás szögek kihullnak a szenesítést követő rostáláskor, s így már kohósításra értékesíthetően. A szenesítés hőmérsékletén – 600℃ -on – a fertőzött hulladék sterillé válik, grill brikettként (30 MJ/kg) forgalomba hozható, szabványos tüzelőanyagként. Kisebb hőmérsékleten, 250 – 300℃ -on nagyobb kihozatallal (60%) vörös szénként (22 – 25 MJ/kg)  is megfelel a szabványnak. („vörös szén” = fa száraz lepárlása által nyert szén, színe vöröses barna, a megütésnél tompa hangot ad ugyan, de éles, sima és nem szálkás törésű, meggyújtva kéklánggal ég, igen gyúlékony, fűtőértéke 22 – 25 MJ/kg)

 

Új termékeimről röviden…

 

Fűtési és villamos energia egyre drágább, az energetikai megtakarítást lehetővé tevő megoldásainkat eszközeink

 

 • Távfűtés, központi kazán esetében a fűtött helyiségekben való tartózkodásunknál az emberi test jelenlétét érzékelő vezérlés a fűtést bekapcsolja a belépéskor, majd kikapcsolja a helység elhagyását követően 1 – 99 perc után. A belépéskor megkívánt hőmérséklet optimalizálható az előfűtést biztosító termo szelep beállításával.

 

 • Elektromos kazán, infra panel esetében a külső hőmérséklet szerint vezéreljük a felvett elektromos teljesítményt. A külső hőmérséklettel történő vezérlés egyben a rendszer energia felhasználás lehetőségének a felső korlátja, ahogy emelkedik a külső hőmérséklet, úgy csökken a felvett elektromos energia, úgy csökken a villanyszámla

 

 • Világítás számlacsökkentése a termekben szintén mozgás érzékelővel történik beállított kikapcsolási idővel 1-99 perc időtartamban. Reggel munkakezdéskor a személyes belépés bekapcsolja a világítást a fényviszonyok (fényérzékelő) szerint, távozáskor kikapcsolja a beállított 1 – 999 perc késleltetéssel. A közlekedő folyosókon az ott tartózkodás vagy áthaladás idejére + 1-10 perc idejére történik a világítás bekapcsolása, ha azt a környezet fényviszonya (fényérzékelő) a megkívánt fényerő alatti.

 

 • Vízhálózat esetében az előforduló csőtörésekből eredő vízömlés, vagy szivárgás, vagy a nyitva felejtett csapokból elfolyó víz a keletkezett magas víz számla mellett akár az épületeket is eláztatja vagy rosszabb esetben alá is moshatja. Csőtörés vízszivárgás érzékelését a szokásos használati időn túli vízáram jelenti.              Az érzékelő a beállított időn túli víz átfolyást érzékelve a vízóra utáni mágnes szeleppel a vízhálózatot elzárja egy hibaüzenettel, ami újra nyitható a hibaelhárítást követően.